ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο την αναζήτηση κατάλληλου υπεργολάβου για Υπεργ-Τμήμα 1-RNA seq ανάλυση
read more

June 13, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων με έδρα το αλσύλλιο Αγροκηπίου Χανίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SPECTRAPLANT», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας
read more

June 08, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΝΤΟΜΑΤΟΜΙKΣ ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας
read more

June 02, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΝΤΟΜΑΤΟΜΙKΣ-Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας σχετικά με όσα αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
read more

May 19, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ"
read more

April 26, 2023