ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο έργο: "Strategy for the Sustainable Management of Mediterranean Forests, StrategyMedFor"
read more

March 27, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Promoting a Plant Genetic Resource Community for Europe”
read more

March 26, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο έργο: “Strategy for the Sustainable Management of Mediterranean Forests, StrategyMedFor”
read more

March 20, 2024

JOB VACANCIES

The CIHEAM recruits talented people committed to issues relating to the Mediterranean and who carry the values ​​of the Organization.
read more

February 28, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο έργο: “Strategy for the Sustainable Management of Mediterranean Forests, StrategyMedFor”.
read more

February 02, 2024