ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "LIVINGAGRO – Cross Border Living laboratories for Agroforestry"
read more

July 13, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ & ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, αναζητά προσφορές ...
read more

July 12, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: “DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support, DETOCS”
read more

July 07, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο την αναζήτηση κατάλληλου υπερεργολάβου για το υποέργο: Προτεομική ανάλυση ιστών ποικιλιών ελιάς
read more

June 30, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «LIVINGAGRO-Cross Border Living laboratories for Agroforestry»
read more

June 13, 2023