ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» , ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται ...
read more

June 06, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: INTERREG EUROPE ...
read more

May 23, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ» ,ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας για μια (1) θέση
read more

April 29, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Promoting a Plant Genetic Resource Community for Europe (PRO-GRACE)”
read more

April 12, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: INTERREG EUROPE “Improving policies for the promotion of Smart Villages and rural digital transformation-Digital Rural”,
read more

April 05, 2024