ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Σπουδών (CIHEAM) που εδρεύει στο Παρίσι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIVINGAGRO – Cross Border Living laboratories for Agroforestry» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο (PDF)