ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Promoting a Plant Genetic Resource Community for Europe (PRO-GRACE)” (Project: 101094738 — PRO-GRACE — HORIZON EUROPE) στο Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο (PDF)